Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Vì sao nên Tài trợ?

Có được một vị trí tài trợ tại Hospital Management Asia sẽ mang đến cho quý vị một thẻ thông hành toàn diện vào một mạng lưới độc quyền gồm các nhà lãnh đạo bệnh viện. Gặp gỡ các chủ nhân bệnh viện và giám đốc điều hành cấp cao từ Châu Á, những người đang tích cực tìm kiếm các giải pháp.

Tận dụng sự hội ngộ này và giới thiệu chuyên môn/sản phẩm của quý vị:

  • Gắn kết thương hiệu của quý vị với lĩnh vực quản lý bệnh viện
  • Thể hiện mình qua tư duy lãnh đạo và lời nói, khả năng điều phối hoặc chủ tọa
  • Các hoạt động chia sẻ thông tin quản lý
  • Cơ hội đưa thương hiệu vào cơ sở dữ liệu email của chúng tôi
  • Đăng cáo bạch trên trang web của chúng tôi
  • Triển lãm
IMG_2835

Bản cáo bạch Tài trợ

Bản cáo bạch tài trợ cho Bệnh viện Quản lý Châu Á 2019 có sẵn để tải xuống. Để biết thêm chi tiết về các gói tài trợ, tải xuống bản cáo bạch. Liên hệ với chúng tôi để nói chuyện trực tiếp với một trong những đại diện bán hàng của chúng tôi.