Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Tham dự

Hospital Management Asia (HMA) mang đến cho quý vị cơ hội gặp mặt những lãnh đạo then chốt của ngành trong khu vực và trên thế giới. Tài trợ tại HMA là cơ hội tốt nhất để quý vị gặp gỡ các đối tác kinh doanh mới và củng cố những đối tác hiện tại. Ngoài việc hiểu rõ hơn về những mối quan tâm mới nhất trong bệnh viện, HMA sẽ là một trong những nền tảng tốt nhất để quảng bá thương hiệu, dịch vụ và giải pháp của quý vị tại hội nghị hàng đầu dành cho các nhà lãnh đạo bệnh viện cấp cao ở Châu Á Thái Bình Dương.

Tại sao quý vị nên tài trợ năm 2019?

  • Trình bày các sản phẩm và giải pháp của quý vị cho các chủ nhân bệnh viện, giám đốc điều hành cấp cao, những lãnh đạo giữ quyền quyết định cho ngân sách và thương hiệu. Nói chuyện với các nhà quản lý bệnh viện đang trong trạng thái dễ tiếp nhận.
  • Kết nối với các bệnh viện và hiệp hội bệnh viện ở Châu Á khi trở thành một phần trong mối liên kết mà chúng tôi ban giao.
  • Mở cửa vào thị trường bệnh viện ở Châu Á: Khoảng 1.000 đại biểu từ hơn 30 quốc gia.
  • Nhận được nhiều lợi ích đáng kể trước, trong và sau sự kiện. Quý vị được công nhận là một nhà cung cấp giải pháp quan trọng.
  • Hãy yên tâm là quý vị sẽ luôn nhận được những gì mình đã đăng ký. Chúng tôi có cung cấp hướng dẫn tài trợ và tiêu chuẩn hội nghị cho tất cả các nhà tài trợ. Sẽ có một báo cáo sau sự kiện để so sánh các cam kết với những điều đã thực hiện.
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu. Tổ chức tốt hơn, lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo khả năng biểu lộ và kết nối tối đa trong một môi trường chất lượng.
  • Gia tăng lượng truy cập vào trang web của quý vị - nơi khách hàng ghé thăm QUÝ VỊ.  Tăng thị phần trong tâm trí khách hàng và thị trường: Được đảm bảo tính độc quyền.