Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Lên kế hoạch du lịch của bạn

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc lên kế hoạch cho chuyến đi đến hội nghị và các vấn đề hành chính liên quan đến sự tham gia của bạn.

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn thêm thông tin và hỗ trợ bạn chuẩn bị.

THƯ VIỆN ĐẦU TƯ

Đối với các ứng dụng Visa và mục đích tài trợ, bạn có thể yêu cầu thư mời. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện yêu cầu này nếu người tham gia đã trả tiền đăng ký hội nghị của họ và điều này đã được xác nhận.

GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ

Bạn có thể yêu cầu Giấy chứng nhận tham dự sau buổi biểu diễn. Vui lòng viết thư cho InfoAsia@clarionevents.com với Tên đầy đủ, Tên công việc và Tên bệnh viện của bạn.