Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Những Câu hỏi Thường gặp

Chọn các liên kết nhanh bên dưới theo nội dung truy vấn của quý vị:

  1. Phát biểu
  2. Địa điểm tổ chức
  3. Đăng ký
  4. Liên lạc với Ban tổ chức
  5. Vấn đề khác

Phát biểu

Q. Tôi có thể phát biểu tại sự kiện này hoặc một trong những sự kiện trong tương lai của quý vị hay không?
Hãy liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết về các cơ hội phát biểu tại HMA.

Q. Hội nghị và Triển lãm sẽ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?
Quản lý Bệnh viện Châu Á 2019 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 9, lúc 8:45 sáng và kết thúc vào ngày 12 tháng 9, lúc 5:00 chiều


Địa điểm tổ chức

Q. Địa điểm tổ chức Hội nghị ở đâu?
Quản lý Bệnh viện Châu Á 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Q. Tôi chỉ cần đến là được tham dự triển lãm?
Không, quý vị cần phải đăng ký thẻ đại biểu để được vào triển lãm.


Đăng ký

Q. Phí đăng ký như thế nào?
Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu về phí và mức chiết khấu.

Q. Tôi có thể có Thẻ Nhà báo không?
Hãy liên hệ với chúng
tôi nếu quý vị muốn đăng ký Thẻ Nhà báo.

Q. Tôi là đại diện của một trong những tổ chức tài trợ và/hoặc triển lãm tại sự kiện. Tôi sẽ đăng ký như thế nào?
Quý vị sẽ nhận được một hướng dẫn về triển lãm khi đăng ký với danh nghĩa nhà tài trợ/nhà triển lãm, hãy làm theo các chỉ dẫn trong hướng dẫn đó để đăng ký.

Q. Tôi là một diễn giả - tôi sẽ đăng ký như thế nào?
Các diễn giả (thuyết trình, báo cáo panô và thảo luận bàn tròn) sẽ được liên lạc riêng để thông tin chi tiết về việc đăng ký.

Q. Có một mức phí riêng khi đăng ký theo nhóm hay không?
Hãy nhấp vào đây để biết phí đăng ký theo nhóm.

Q. Tôi có thể mua một thẻ tham dự và chia sẻ nó giữa hai người trong hai ngày hội nghị không?
Không.

Q. Tôi có thể chỉ đăng ký tham dự Hội nghị một ngày không?
Không.

Q. Tôi có thể đăng ký tham dự Hội nghị chỉ cho một bài thuyết trình không?
Không.

Q. Tôi được giảm phí tham dự Hội nghị và muốn yêu cầu thực hiện.
Quý vị sẽ nhận được hướng dẫn để yêu cầu giảm phí cho mình. Nếu không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Q. Tôi quên đề cập đến việc giảm phí mà tôi được hưởng khi đăng ký. Tôi có thể được hoàn lại một phần không?
Thật không may, việc giảm phí chỉ áp dụng tại thời điểm đăng ký.

Q. Tôi có thể được giảm giá Thẻ Hội nghị nếu không dự tiệc không?
Không thể giảm giá Thẻ Hội nghị bằng cách không dự tiệc.

Q. Tôi có được giảm phí vì phải di chuyển bằng máy bay để tham dự sự kiện không?
Chúng tôi không trợ cấp giảm phí đối với chi phí liên quan đến việc đi lại để tham dự sự kiện.

Q. Tôi có thể hủy đăng ký như thế nào?
Hủy đăng ký trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được mẫu đăng ký hoàn chỉnh sẽ đủ điều kiện để được hoàn trả đầy đủ. Văn bản hủy nhận được hơn hai tháng trước khi bắt đầu sự kiện sẽ được hoàn lại ít hơn 50% phí hủy. Văn bản hủy nhận được ít hơn hai tháng trước ngày bắt đầu sự kiện sẽ không được hoàn trả và người đăng ký có trách nhiệm thanh toán 100% số tiền trên hóa đơn. Có thể thay tên đại biểu bất cứ lúc nào trước khi sự kiện bắt đầu hoặc chúng tôi sẽ cấp một biên lai hội nghị có hiệu lực trong một năm, có cùng giá trị để sử dụng cho bất kỳ sự kiện nào khác do Clarion Events Pte. Ltd tổ chức. Không tính phí cho việc này.

Q. Tôi chưa nhận được thẻ/xác nhận đăng ký.
Chúng tôi không gửi thẻ trước. Quý vị sẽ nhận thẻ lúc đến hội nghị. Khi đăng ký thành công, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận. Nếu quý vị chưa nhận được email này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Q. Thông tin của tôi sẽ được sử dụng như thế nào?
Nhấp vào đây để tải về Bản Tuyên bố về Quyền riêng tư đã Hiệu chỉnh của Clarion Events.


Liên lạc với Ban tổ chức

Q. Tôi có thể liên lạc với ban tổ chức như thế nào?
Clarion Events Pte Ltd
78 Shenton Way #20-03, Singapore 079120
Tel +65 6590 3970, Fax +65 6223 9198

Q. Tôi quan tâm đến việc tài trợ và/hoặc triển lãm tại sự kiện.
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Q. Làm cách nào để được thông báo về tất cả những triển khai với sự kiện này và các sự kiện khác trong lịch trình hàng năm của quý vị?
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.


Vấn đề khác

Q. Có quy định về trang phục không?
Chúng tôi không có quy định trang phục chính thức. Tuy nhiên, phần lớn người tham dự mặc trang phục công sở giản dị. Đối với Đêm Gala vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, các đại biểu được khuyến khích mặc trang phục truyền thống/quốc gia của quý vị.

Q: Tôi có thể sắp xếp trước để gặp một hoặc nhiều nhà tài trợ/nhà triển lãm sự kiện không?
Sẽ có một nền tảng kết nối doanh nghiệp cho tất cả các đại biểu và nhà tài trợ của chúng tôi. Một tháng trước khi sự kiện bắt đầu, quý vị sẽ nhận được một email với các hướng dẫn liên quan.