Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Liên hệ chúng tôi

Quan tâm để tìm hiểu thêm về HMA 2019?
Điền vào biểu mẫu này hoặc gửi email cho chúng tôi tại InfoAsia@clarionevents.com.