Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Về địa điểm

Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC) của Việt Nam là một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất ở Đông Nam Á. NCC đã hoạt động từ năm 2006, với diện tích 64 ha. Nó cũng là một đơn vị hành chính công thuộc Văn phòng Chính phủ.

Hội trường chính (MMH) là hội trường lớn nhất ở Việt Nam và lớn thứ ba ở Đông Nam Á. Hội trường cũng phục vụ 20 điểm dành riêng cho người khuyết tật và thiết bị hiện đại để đảm bảo trải nghiệm hội nghị tốt nhất. Tất cả các phòng thoát ra cho các dòng khác nhau cũng sẽ được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại. NCC cũng cung cấp các dịch vụ phụ trợ như quán bar, ATM và phòng y tế.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về địa điểm.