Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Hội nghị

_Flag Exchange Ceremony (VN)

Tổng quan về chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Dân số: 91 triệu
Các tỉnh: 63
GDP: $ 5500 (PPP)

Việt Nam đang cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình tương đương với cùng mức thu nhập của các nước láng giềng. Bộ Y tế Việt Nam đã xây dựng các chiến lược mới để cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe bao gồm:

 • Cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện và đầy đủ
 • Tăng cường chăm sóc chính
 • Thực hiện y học gia đình
 • Phương thức thanh toán và tài chính y tế sáng tạo và quan trọng nhất
 • Nâng cao chất lượng bệnh viện để đảm bảo phục vụ tốt cho người dân

Các vấn đề chăm sóc sức khỏe chính:

 • Chất lượng dịch vụ thấp trong chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • Quá tải ở bệnh viện trung ương và tỉnh
 • Tăng chất lượng chăm sóc cao trong các nhóm thu nhập cao

Lĩnh vực đầu tư:

 • Đầu tư vào bệnh viện tư
 • Cho vay vốn
 • Thiết bị thí nghiệm
 • Tư vấn quản lý
 • Tư vấn xây dựng bệnh viện
 • Giáo dục y tế
 • Tài trợ quốc tế

Mạng lưới bệnh viện:

 • Bệnh viện công: 1.250
 • Giường: 235, 800
 • Bệnh viện tư nhân: 170
 • Giường: 13.600
 • Phòng khám tư nhân: 30.000

Các dịch vụ y tế:

 • Bệnh nhân ngoại trú: 140 triệu / năm
 • Bệnh nhân nội trú: 14 triệu / năm
 • Phẫu thuật: 3 triệu / năm
 • Bảo hiểm y tế: bảo hiểm 71%

Bạn có thắc mắc về HMA 2019? Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm!