Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Lời khuyên hàng đầu

6 lời khuyên giúp giành chiến thắng

1. Tuân thủ điều lệ

 • Xin lưu ý số lượng từ tối đa. Với hàng trăm hồ sơ, giám khảo gặp hạn chế về thời gian kiểm tra và ưu tiên đọc các hồ sơ súc tích hơn.
 • Hãy đảm bảo rằng các tài liệu chứng minh của quý vị không vượt quá kích thước tập tin tối đa. Những tài liệu chứng minh này phải bao gồm mẫu chứng nhận của CEO.
 • Tài liệu đính kèm: Chỉ gồm các tập tin PDF, .doc, .ppt, .xls & .jpg.
 • Không chập nhận các định dạng khác. Hạn chót nộp là Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 lúc 11:59 tối (GMT +8).

2. Viết rõ ràng và súc tích

 • Kể một câu chuyện hay để làm nổi bật so với phần còn lại.
 • Trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng. Xin nhớ rằng các giám khảo sẽ xem qua hàng trăm hồ sơ, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên đi thẳng vào vấn đề.
 • Tránh dùng biệt ngữ, từ viết tắt không có giải thích và đạo văn.
 • Viết hồ sơ của quý vị bằng Microsoft Word và gửi cho một người viết văn tốt nhất trong cơ quan quý vị để họ giúp chỉnh sửa trước khi nộp.
 • Kiểm tra các lỗi đánh máy như lỗi chính tả, dấu câu và ngữ pháp - điều này sẽ dẫn đến thành công.

3. Trung thực là chính sách tốt nhất

 • Đừng phóng đại, nói dối hoặc cung cấp xác nhận sai, vì các giám khảo sẽ nhìn thấu mọi thứ.
 • Vui lòng đảm bảo có mẫu chứng nhận của CEO trong các tài liệu chứng minh của quý vị.

4. Kèm theo các tài liệu chứng minh

 • Đảm bảo có các tài liệu chứng minh trong hồ sơ xác nhận của quý vị.
 • Càng có nhiều lời chứng thực sự hài lòng từ bệnh nhân và/hoặc các bên liên quan càng tốt.
 • Kèm theo các sự việc và hình ảnh có liên quan với các phép đo lường, nếu có thể
 • Nếu cần thiết, hãy viết kèm một thư ứng tuyển, trình bày với các giám khảo lý do tại sao nên chọn trao giải cho hồ sơ của quý vị ở hạng mục này.

5. Quản lý thời gian và nhân lực của quý vị

 • Chỉ định một người trong tổ chức của quý vị làm người điều phối - chịu trách nhiệm thu thập thông tin, liên hệ với bệnh nhân tham khảo, tư vấn cho đồng nghiệp, kiểm tra thực tế, đôn đốc công việc, viết bản dự thảo, theo dõi tiến độ và thời hạn. Đừng quên, nếu gửi sớm trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 (GMT +8) quý vị sẽ được miễn phí hai hồ sơ!
 • Hãy nộp sớm - mẫu trực tuyến đã có sẵn. Việc nộp vào phút cuối có thể ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ của quý vị.
 • Quá trình viết hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu chứng minh có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhất là khi quý vị cần được phê duyệt.

6. Nghiên cứu các hạng mục và học hỏi từ những hồ sơ tốt nhất!

 • Hãy xem Sách điện tử Di sản AHMA và các hồ sơ chiến thắng AHMA 2018 nói về những nét nổi bật của những người chiến thắng trước đó.
 • Nâng cao cơ hội chiến thắng của quý vị bằng cách nhập càng nhiều hạng mục mà quý vị thấy phù hợp với dự án của mình càng tốt. Nghiên cứu các hạng mục và tiêu chí ở đây.