Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Điều lệ & Quy định

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 5 năm 2019 (GMT +8).

Điều kiện đủ

 • Tất cả các bệnh viện ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều có thể tham gia. Các bệnh viện lớn và nhỏ đều có cơ hội chiến thắng như nhau vì giải thưởng dành cho sự thành công của các dự án, chương trình hoặc dịch vụ được thực hiện trong thời gian xét thưởng chứ không phải vì sự xuất sắc chung của bệnh viện. Theo nghĩa này, các bệnh viện công và tư, lớn và nhỏ đều có cơ hội chiến thắng như nhau.
 • Hồ sơ dự giải phải là các dự án, chương trình hoặc dịch vụ đã được triển khai hoặc cải tiến đáng kể từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Theo nghĩa này, các giải thưởng sẽ dành cho việc giới thiệu các dự án mới, hoặc cho sự cải tiến các chương trình và hệ thống đã có trong năm 2018/2019. Nhìn chung, các giám khảo ủng hộ các dự án mới hơn dự án cải tiến.
 • Các bệnh viện tham gia phải đến từ Châu Á Thái Bình Dương. Các bệnh viện có nguồn gốc ngoài Châu Á cũng đủ điều kiện miễn là hồ sơ đến từ và đăng ký cho Bệnh viện của họ ở Châu Á Thái Bình Dương.

 Phí Tham gia

 • Lệ phí cho mỗi hồ sơ là 70 USD
 • Quý vị sẽ được MIỄN PHÍ 2 hồ sơ nếu nộp vào hoặc trước Hạn chót Nộp Sớm cho các hồ sơ vào ngày 30 tháng 4 năm 2019.
 • Các bệnh viện cử đại biểu tham dự HMA sẽ được MIỄN PHÍ 2 hồ sơ cho mỗi đại biểu đã thanh toán, sau ngày Hạn chót Nộp Sớm Trước.
 • Quý vị có thể nộp hồ sơ dự giải của mình trước và quyết định số lượng đại biểu sau. Ngay sau khi nộp hồ sơ, quý vị sẽ được yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng. Biên lai sẽ được gửi qua email để quý vị xác nhận thanh toán của mình. Nếu không thanh toán đầy đủ cho các hồ sơ của quý vị vào hoặc trước ngày 31 tháng 5 năm 2019, các hồ sơ sẽ không được xem xét.
 • Nếu quý vị quyết định đại biểu tham dự hội nghị của mình SAU KHI tham dự giải, mỗi đại biểu sẽ được tính 70USD nếu quý vị đăng ký sau khi thanh toán cho các hồ sơ của mình trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Nhập Câu hỏi

Có năm câu hỏi với giới hạn từ 200 đến 350 từ. Nhấp vào đây để xem các câu hỏi nhập vào.

Tài liệu Chứng mình

Tất cả các hồ sơ phải kèm theo tài liệu chứng minh, chẳng hạn như:

 • Báo chí
 • Giải thưởng đã giành được
 • Khen thưởng nhận được
 • Nhận xét và lời chứng thực từ các bên liên quan
 • Kết quả đo được
 • Bất kỳ tài liệu nào khác sẽ thuyết phục các giám khảo rằng hồ sơ của quý vị đáp ứng tốt nhất các tiêu chí

Tài liệu chứng minh PHẢI viết bằng tiếng Anh hoặc, nếu chúng ở ngôn ngữ khác thì phải cung cấp bản dịch có chứng thực. Quý vị có thể gửi tối đa 5 tệp đính kèm của bất kỳ tài liệu chứng minh nào khác cùng với mẫu hồ sơ trực tuyến của mình.

Các tệp đính kèm không được lớn hơn 2MB mỗi tệp.

Tài liệu phải ở định dạng .pdf, .doc (word) và .PPT, hình ảnh phải ở định dạng .jpg.

Chứng nhận của CEO

CEO cần ký xác nhận tính xác thực. Nhấp vào ĐÂY để tải về các mẫu đơn.