Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Cách Tham gia

Tham gia Giải thưởng Asian Hospital Management Awards để chứng tỏ với đội ngũ của quý vị, bệnh viện của quý vị và rộng hơn là ngành nghề của quý vị rằng quý vị luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, để cải thiện chất lượng chăm sóc và sự trải nghiệm của họ. Sự công nhận này thắp lên ngọn lửa nhiệt thành ở tất cả các cấp nhân viên bệnh viện, để họ dùy trì việc cải thiện chất lượng như một điều tất yếu tại bệnh viện của quý vị, thu hút bệnh nhân và cả nhân viên tài năng.

IMG_1806

Quý vị cần một vài gợi ý trước khi bắt đầu nộp hồ sơ dự giải? Dưới đây là hướng dẫn tham gia theo từng bước của chúng tôi:

  1. Xem lại các hạng mục để biết hạng mục nào phù hợp với chương trình bệnh viện của quý vị
  2. Xem lại các hồ sơ mẫu và bắt đầu viết nháp câu trả lời của quý vị.
  3. Thu thập chứng cứ - để chứng minh thành công hiệu quả dự án của quý vị với các giám khảo, quý vị cần cung cấp bằng chứng. Đó có thể là hình thức cải thiện tỷ lệ phần trăm, lời chứng thực, các báo cáo, lời khen ngợi từ các bên liên quan, v.v...
  4. Đăng ký tham dự hội nghị HMA - nếu đăng ký tham dự hội nghị HMA trước khi tham gia, quý vị sẽ được miễn phí nộp hồ sơ dự giải. Hồ sơ đăng ký này phải được đệ trình theo tên của quý vị. Nếu chưa đăng ký tham dự hội nghị HMA, quý vị sẽ chịu khoản phí 70 USD cho mỗi hồ sơ dự giải. Điều này sẽ được yêu cầu trong quá trình nộp hồ sơ (xem điểm 5). Phí này sẽ không được hoàn lại nếu sau đó quý vị đăng ký tham dự sự kiện HMA.
  5. Nộp hồ sơ của quý vị thông qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi - năm nay quy trình nộp AHMA được số hóa, do đó quý vị sẽ được chuyển đến một trang web bên ngoài để nhập chi tiết chương trình của mình. Hãy thực hiện theo các bước để chọn hạng mục quý vị muốn tham gia, lý lịch cá nhân của quý vị, những câu trả lời trau chuốt cho các câu hỏi quý vị đang chuẩn bị và cuối cùng, đính kèm bất kỳ tài liệu chứng minh nào. Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy nhấn nút nộp. Nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào - hãy xem lại 'Hướng dẫn từng bước' của chúng tôi với các ảnh chụp màn hình và chỉ dẫn hữu ích.
  6. Thông tin đến các đồng nghiệp của quý vị - đây không chỉ là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những gì đội ngũ/ bộ phận của quý vị đang làm mà có thể có những hạng mục mà các đội khác trong bệnh viện cũng nên tham gia. Đừng để họ bỏ lỡ cơ hội được công nhận trên toàn ngành, vì vậy hãy cho họ biết và khuyến khích họ cùng tham gia.
  7. Hãy thong thả chờ đợi - hồ sơ đệ trình của quý vị sẽ được chuyển nhanh đến các giám khảo, vì vậy quý vị hãy thư thả cho đến khi việc đánh giá hoàn tất.