Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Hội trường Vinh danh

Tại Hội trường Vinh danh, chúng tôi tôn vinh những người chiến thắng trong quá khứ đã trở thành một phần của cái mà chúng tôi gọi là "Di sản AHMA". Ngoài việc tôn vinh các nghiệp vụ bệnh viện tốt nhất, chúng tôi cũng hy vọng những dự án này sẽ truyền cảm hứng cho quý vị - cung cấp ý tưởng cho những dự án trong tương lai của quý vị và cuối cùng gia nhập vào Di sản AHMA với tư cách là một trong những người chiến thắng của chúng tôi. Các dự án này cũng đóng vai trò là những bản hướng dẫn mẫu cho các bệnh viện tham gia lần đầu tiên và cho những ai muốn tìm hiểu thêm về những yếu tố đã tạo nên một dự án chiến thắng.

Hãy nhấp vào các liên kết ở trên để xem những người chiến thắng trong quá khứ và một số dự án chiến thắng kể từ năm 2002.