Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Giải thưởng FAQs

Những loại hình bệnh viện nào được phép tham gia?

Tất cả các bệnh viện ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều có thể tham gia. Các bệnh viện lớn và nhỏ đều có cơ hội chiến thắng như nhau vì giải thưởng dành cho sự thành công của các dự án, chương trình hoặc dịch vụ được thực hiện trong thời gian xét thưởng chứ không phải vì sự xuất sắc chung của bệnh viện. Theo nghĩa này, các bệnh viện công và tư đều có cơ hội chiến thắng như nhau.

Đây là danh sách các quốc gia đủ điều kiện.

Những loại hình dự án/chương trình nào có thể được tham gia?

Bất kỳ dự án nào phù hợp với 13 hạng mục đều có thể tham gia. Hồ sơ dự giải phải là các dự án, chương trình hoặc dịch vụ đã được triển khai hoặc cải tiến đáng kể từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Theo nghĩa này, các giải thưởng sẽ dành cho việc giới thiệu các dự án mới, hoặc cho sự cải tiến các chương trình và hệ thống đã có trong năm 2018/2019.

Có thể đăng ký một dự án hoặc chương trình vào nhiều hạng mục không?

Có, có thể thực hiện điều này nếu dự án hoặc chương trình đó áp dụng cho nhiều hạng mục.

Một dự án đã nộp trước đó và giành chiến thắng, nhưng vẫn đang được thực hiện thì có thể tham gia lại không?

Không, dự án đã chiến thắng trước đó (Giải Vàng) không được tham gia lại. Tuy nhiên, dự án giành giải Á quân/xuất sắc có thể được tham gia lại miễn là dự án đó đã được cải tiến đáng kể trong khoảng thời gian quy định trong điều lệ giải thưởng và có bằng chứng rõ ràng về điều đó. Quý vị phải chứng minh một cách thuyết phục rằng đã có sự cải tiến đáng kể.

Một dự án đã nộp trước đó và không đạt giải, nhưng vẫn đang được thực hiện hoặc cải tiến thì có thể tham gia lại không?

Có, miễn là dự án được cải tiến đáng kể trong khoảng thời gian quy định trong điều lệ giải thưởng và có bằng chứng rõ ràng về điều đó.  Cũng như trên, QUÝ VỊ cần chứng minh có sự cải tiến.

Tôi có thể nộp hồ sơ của mình như thế nào?

Nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến. Điều này cũng được kết nối với việc thanh toán các hồ sơ. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách nhập hồ sơ.

Chúng tôi có cần tạo một tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến không?

Có, quý vị cần tạo một tài khoản thông qua liên kết nộp hồ sơ này. Quý vị cũng có thể sử dụng cùng một tài khoản cho tất cả các hồ sơ nộp trong bệnh viện của mình. Có thể gửi các hồ sơ dự giải vào các ngày khác nhau. Nhưng nếu đã tạo một tài khoản, quý vị có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập.

Chủng loại và số lượng tài liệu chứng minh có thể nộp?

Tất cả hồ sơ cần tối đa 5 tệp đính kèm để chứng minh cho hồ sơ của quý vị. Các tệp đính kèm không được lớn hơn 2MB mỗi tệp. Tài liệu phải ở định dạng .pdf, .doc (word) và .PPT, hình ảnh phải ở định dạng .jpg. Các loại tệp được chấp nhận như dưới đây:

  • Báo chí
  • Giải thưởng đã giành được
  • Khen thưởng nhận được
  • Nhận xét và lời chứng thực từ các bên liên quan
  • Kết quả đo được
  • Bất cứ điều gì để thuyết phục các giám khảo rằng hồ sơ của quý vị đáp ứng tốt nhất các tiêu chí.

Xin lưu ý rằng tài liệu chứng minh PHẢI viết bằng tiếng Anh hoặc, nếu chúng ở ngôn ngữ khác thì phải cung cấp bản dịch có chứng thực.

Chứng nhận của CEO là gì?

CEO cần ký xác nhận tính xác thực của hồ sơ. Mẫu này được bao gồm trong 5 tài liệu chứng minh được phép Nhấp vào ĐÂY để tải về các mẫu đơn.

Hạn chót nộp hồ sơ là khi nào?

Hạn chót nộp hồ sơ là Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Có lệ phí khi tham gia dự giải không?

Có. Lệ phí là 70 USD cho mỗi hồ sơ trừ khi quý vị đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào dưới đây.

  • MIỄN PHÍ HAI HỒ SƠ cho mỗi đại biểu đã đăng ký - miễn là đại biểu đã hoàn tất đăng ký và thanh toán trước khi nộp hồ sơ dự giải. Vì nhiều bệnh viện cử ba đến năm đại biểu và tham gia vào một vài hạng mục, nên họ sẽ không cần phải trả thêm bất cứ khoản nào.
  • MIỄN PHÍ HAI HỒ SƠ hợp lệ cho mỗi bệnh viện nếu quý vị nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2019.
  • MIỄN PHÍ MỘT HỒ SƠ cho các diễn giả đã được xác nhận trình bày tại hội nghị.

Giám khảo là những ai? Họ sẽ đánh giá như thế nào? Hay họ sẽ chọn người chiến thắng ra sao?

Chúng tôi thành lập mười ba (13) tiểu ban đánh giá từ các đối tác của HMA và các chuyên gia được tuyển chọn đặc biệt, mỗi tiểu ban cho một hạng mục giải thưởng. Mỗi tiểu ban có một chủ tịch chỉ định. Các tiểu ban đánh giá này sẽ xem xét các hồ sơ nộp cho họ và đưa ra khuyến nghị cuối cùng cho ủy ban cố vấn hội nghị.

Ban Giám khảo gồm có đại diện của các hiệp hội bệnh viện, các diễn giả được chọn, thành viên của Ban Cố vấn và các nhà lãnh đạo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Lựa chọn của các tiểu ban đánh giá sau đó sẽ được ban thư ký tổng hợp và trình chủ tịch hội đồng giải thưởng phê duyệt.

Những bệnh viện thành công là những bệnh viện phù hợp nhất với tiêu chí của hạng mục theo ĐÁNH GIÁ của các giám khảo. Thường sẽ có một người giành Giải Vàng và một đến ba người giành Giải Xuất sắc. Lưu ý rằng nếu không có dự án đặc biệt nào được nộp trong danh mục, Ban Giám khảo sẽ không trao giải.

Khi nào kết quả sẽ được công bố?

Quý vị sẽ được thông báo qua email vào tuần 1 tháng 7 năm 2019 Và danh sách chung kết cũng sẽ được đăng trên trang web AHMA.

Người chiến thắng sẽ được công bố như thế nào? Hoặc sẽ có một đêm trao giải?

Lễ trao giải sẽ diễn ra trong buổi Tiệc Gala và Đêm Trao giải của Hospital Management Asia (HMA) thường niên lần thứ 18 năm 2019 vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam.