Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Các hạng mục

Xin lưu ý, tất cả các hồ sơ dự giải được đánh giá dựa trên thành tích cá thể. Không ưu tiên cho bất kỳ loại bệnh viện nào, chẳng hạn như bệnh viện lớn, bệnh viện tư, v.v... Mỗi hồ sơ đều có cơ hội chiến thắng như nhau. Đánh giá có xét đến địa điểm và hoàn cảnh mà bệnh viện hoạt động. Để nâng cao cơ hội chiến thắng của mình, quý vị hãy trả lời rõ ràng từng câu hỏi và cung cấp tài liệu chứng minh để các giám khảo hiểu cặn kẽ công việc của quý vị và đưa ra đánh giá phù hợp. Các câu hỏi theo từng chủ đề được sắp xếp riêng để giúp quý vị tập trung cho câu trả lời của mình.

Quý vị có thể nộp bất kỳ số lượng hồ sơ cho bất kỳ hạng mục nào sau đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Giám đốc Điều hành Bệnh viện của Năm

CEO Bệnh viện dẫn dắt tổ chức đạt được những mục tiêu của mình. Họ làm việc để xây dựng một văn hóa tổ chức nuôi dưỡng các kỹ năng của đội ngũ và truyền cảm hứng để họ làm tốt hơn công việc chăm sóc bệnh nhân của mình.

Chúng tôi đang tìm kiếm các sáng kiến mà CEO đã có được thành tựu trong bệnh viện của mình và dẫn dắt dự án đến thành công. Dự án phải có tính đổi mới và bền vững cho hoạt động của bệnh viện.

Dự án nên ưu tiên giúp cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân với sự tham gia nhiệt thành của CEO và đội ngũ của họ. Có phải CEO đã truyền cảm hứng cho các nhân viên bệnh viện tham gia vào dự án này để cải thiện chất lượng bệnh viện? Họ có đồng ý thực hiện các thay đổi để giúp bệnh viện phục vụ bệnh nhân tốt hơn không?

Back to top

 

 

 

 

 

 

 

II. Quản lý Cơ sở và Cải thiện Tài chính

Giải thưởng này ghi nhận những cải thiện trong việc dự báo, bảo trì phòng ngừa và bảo trì khắc phục cơ sở vật chất để đạt được các tiêu chuẩn an toàn và chăm sóc tốt hơn, từng bước cải thiện lợi nhuận của bệnh viện. Kết quả của dự án nên ở dạng có thể đo lường được về việc dự báo và bảo trì phòng ngừa đã cải thiện các tiêu chuẩn của bệnh viện và làm tăng lợi nhuận như thế nào.

Back to top

 

 

 

 

 

 

III. Gắn bó với Cộng đồng

Giải thưởng này công nhận các bệnh viện kết nối với cộng đồng bằng cách tham gia các hoạt động có trách nhiệm xã hội như bảo vệ môi trường, bảo toàn năng lượng, giáo dục y tế dự phòng và cung cấp dịch vụ công ích chuyên môn. Sẽ tốt hơn nếu sáng kiến có ý nghĩa đối với cộng đồng, phục vụ cho các dịch vụ y tế dự phòng và/hoặc công ích chuyên môn với kết quả có thể đo lường được.

Back to top

 

 

 

 

 

 

IV. Giảm Chi phí

Giải thưởng này ghi nhận việc tiết giảm tiêu hao và/hoặc những hoạt động không hiệu quả trong bất kỳ lĩnh vực nào của bệnh viện, đặc biệt là đối với các dự án đã tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể và mang tính bền vững trong hoạt động của bệnh viện. Sẽ tốt hơn nếu dự án không cần bất kỳ khoản đầu tư vốn nào và có thể giảm chi phí cho cả bệnh viện và bệnh nhân.

Back to top

 

 

 

 

 

 

V. Dịch vụ Lâm sàng

Giải thưởng này công nhận các chương trình chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm, tập trung cải thiện nghiệp vụ lâm sàng với ít hoặc không cần vốn đầu tư. Dự án có thể đã hoàn thành trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào của quản lý bệnh viện, ví dụ: điều dưỡng, phòng thí nghiệm, X quang hoặc trong các phòng khám chuyên khoa như trung tâm mắt, trung tâm thận, v.v... Sẽ tốt hơn nếu kết quả lâm sàng của các dự án có thể đo lường được và liệu rằng các phép đo này có giúp đạt được những mục tiêu ban đầu của dự án hay không.

Back to top

 

 

 

 

 

 

VI. Dịch vụ Khách hàng

Giải thưởng này công nhận các khía cạnh ngoài y tế về trải nghiệm của bệnh nhân (& gia đình), giúp cải thiện vị thế của bệnh viện khi trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng. Điều này có thể bao gồm các bộ phận hỗ trợ như Thực phẩm và Dinh dưỡng, Dịch vụ nội viện, Vận chuyển, v.v.... Vui lòng nêu rõ cách các chương trình giảm chi phí và/hoặc không yêu cầu chi phí vốn lớn. Sẽ tốt hơn nếu các dự án sáng tạo liên quan đến quy mô và vị trí của bệnh viện.

Back to top

 

 

 

 

 

 

VII. Đổi mới Công nghệ Chăm sóc sức khỏe

Giải thưởng này công nhận việc sử dụng công nghệ tốt hơn để cải thiện chất lượng, an toàn và hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể bao gồm hoạt động tích hợp nhiều hệ thống khác nhau để cải thiện hiệu quả, năng suất, độ chính xác, an ninh mạng và/hoặc sự tham gia của các bên liên quan. Xin lưu ý rằng việc đánh giá sẽ không bị ảnh hưởng bởi khả năng tài chính và đầu tư vào công nghệ của bệnh viện. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu bệnh viện có thể khai thác, nắm bắt và sử dụng tốt công nghệ ngay cả khi có ít nguồn lực.

Back to top

 

 

 

 

 

 

VIII. Đổi mới trong Quản lý Bệnh viện

Giải thưởng này công nhận những đổi mới hoặc cải tiến quản lý có hiệu quả nhất đối với các hệ thống, chính sách và nghiệp vụ quản lý của nó. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập mục tiêu, thời gian liên hệ với nhân viên, lập kế hoạch dịch vụ, quản lý tài chính, tạo động lực cho nhân viên và các quy trình phản hồi hoặc xem xét. Tốt nhất là bệnh viện tận dụng sự đổi mới để lên kế hoạch cho các dịch vụ của mình, quản lý tài chính, cải thiện tinh thần nhân viên và phát triển một quy trình phản hồi/kiểm soát có hiệu quả cũng như các quy trình xem xét quản lý.

Back to top

 

 

 

 

 

 

IX. Dịch vụ Di động và Trực tuyến

Giải thưởng này dành cho các dự án xuất sắc có tác động cải thiện hoạt động chăm sóc sức khỏe thông qua việc sử dụng công nghệ di động và dịch vụ trực tuyến. Vui lòng kèm theo chi tiết về cách sử dụng công nghệ đã giúp bệnh viện cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bệnh nhân của mình. Sẽ tốt hơn nếu dự án tăng cường cho chiến lược thu hút bệnh nhân của bệnh viện với kết quả có thể đo lường được.

Back to top

 

 

 

 

 

 

X. Điều dưỡng Xuất sắc

Giải thưởng này ghi nhận những cải tiến trong cách chăm sóc điều dưỡng, với kết quả có thể đo lường được về trải nghiệm của bệnh nhân và sự hài lòng của khách hàng. Các cải tiến có thể bao gồm việc truyền thông giao tiếp tinh gọn giữa các khoa trong bệnh viện, giảm lỗi điều dưỡng và các sáng kiến để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của bệnh nhân.

Back to top

 

 

 

 

 

 

XI. An toàn cho Bệnh nhân

Giải thưởng này dành cho các dự án xuất sắc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong chẩn đoán và cung cấp dịch vụ chăm sóc. Điều này bao gồm báo cáo, quản lý và phòng ngừa qua các sự kiện dự phòng; kiểm soát lỗi dùng thuốc và kiểm soát nhiễm trùng. Sẽ tốt hơn nếu dự án có kết quả có thể đo lường được và chứng minh đầy đủ về sự cải thiện đáng kể tính an toàn cho bệnh nhân.

Back to top

 

 

 

 

 

 

XII. Phát triển Tài năng

Giải thưởng này dành cho các dự án giành chiến thắng cả về sự phát triển cá nhân lẫn khả năng chuyên môn của nhân viên bệnh viện vì mục đích cải thiện tinh thần, khả năng chăm sóc bệnh nhân và dịch vụ khách hàng. Sự phát triển có thể bao gồm các kỹ năng mềm như giao tiếp và quản lý con người, tạo động lực và hoạt động làm việc nhóm.

Đánh giá cũng sẽ dựa trên sự phù hợp của việc đào tạo cùng tính bền vững của nó. Trong dự án của quý vị, vui lòng giải thích về sự tham gia của nhân viên và cách dự án có thể thúc đẩy và/hoặc đào tạo nhân viên để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Back to top

 

 

 

 

 

 

XIII. Bệnh viện Địa phương Cải thiện Nhiều nhất
(Chỉ dành cho các bệnh viện của nước chủ nhà Việt Nam năm 2019)

Giải thưởng này sẽ trao cho bệnh viện có tiến bộ nhất tại Việt Nam, nước chủ nhà tổ chức sự kiện này. Sự tiến bộ chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng và an toàn cho bệnh nhân.  Tuy nhiên, các giám khảo cũng sẽ xem xét những cải thiện trong các lĩnh vực như đào tạo nhân viên liên tục, giảm chi phí, bảo trì tòa nhà và thiết bị, thực hiện chương trình cải tiến chất lượng liên tục và sự gắn bó với cộng đồng.

Tất cả các bệnh viện ở Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, công hay tư, đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau vì các giám khảo sẽ chỉ xem xét mức độ cải thiện đã thực hiện chứ không phải loại bệnh viện.

Back to top

 

 

 

 

 

 

XIV. Giải thưởng Thành tựu Trọn đời
(do hiệp hội đối tác đồng tổ chức sự kiện tại Hà Nội, Việt Nam đề cử)

Giải thưởng Thành tựu Trọn đời dành cho một chuyên gia chăm sóc sức khỏe xuất sắc ở Châu Á, người đã làm hết sức mình để giúp cho bệnh nhân cảm thấy đỡ hơn hoặc tốt hơn, với sự ưu tiên cho nước chủ nhà của sự kiện. Như hàm ý của tên gọi, giải thưởng phải dành cho một người đã cống hiến cả cuộc đời mình hoặc phần lớn cuộc đời cho nỗ lực này.

Người đó có thể là một CEO của bệnh viện, nếu họ trong một thời gian RẤT dài được biết đến là người luôn đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên mọi thứ, hoặc được biết đến vì sự hào phóng khi đối đãi với người nghèo và luôn kiên định với điều này trong suốt cuộc đời mình. Người được trao thưởng cũng có thể là người đã cống hiến cả đời mình trong các lĩnh vực hoạt động vì người nghèo, hoặc tận tụy với công việc cai nghiện ma túy, hoặc có một sự nghiệp nổi bật trong ngành chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân, v.v...Đặc biệt, chúng tôi đang tìm kiếm một người được kính trọng và có thâm niên (khoảng 60+). Chúng tôi không thực sự hướng vào một loại hình cụ thể nào đó như công lập, tư nhân, đại học hay những loại hình khác. Có thể là một trong các loại hình nói trên.

Back to top