Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Giải thưởng

Asian Hospital Management Awards (AHMA), trải qua năm thứ 18, là một buổi lễ uy tín công nhận và tôn vinh các bệnh viện ở Châu Á Thái Bình Dương. Song hành cùng với hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á, đây là giải thưởng quản lý bệnh viện đáng chú ý nhất trong khu vực. Có 13 hạng mục giải thưởng để chứng minh các phương pháp đổi mới và tiến bộ mà các bệnh viện trong khu vực đang thực hiện có cải thiện khả năng chăm sóc sức khỏe.

Đối với năm 2019, tất cả các bệnh viện chiến thắng sẽ được tiết lộ trong buổi lễ kỷ niệm của Đêm Gala Quản lý Bệnh viện Châu Á 2019, vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 5 năm 2019. Và danh sách chung kết sẽ được công bố vào tuần 1 tháng 7 năm 2019.