Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Sách điện tử di sản AHMA

Asian Hospital Management Awards (AHMA) đã công nhận và tôn vinh sự xuất sắc trong quản lý chăm sóc sức khỏe trong 18 năm qua. Mỗi năm, một hội đồng giám khảo chuyên môn sẽ đưa ra lựa chọn của họ từ hàng trăm đơn đăng ký và trao giải thưởng cho các nghiệp vụ tốt nhất tại các bệnh viện trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Để chia sẻ những nghiên cứu điển hình có giá trị này cho việc học hỏi, chúng tôi đã tuyển chọn một bộ sách điện tử, gọi là Di sản AHMA về Nghiệp vụ Tốt nhất, để giới thiệu các dự án khác nhau do các bệnh viện trong khu vực thực hiện nhằm cải thiện chất lượng, dịch vụ và hiệu quả trong quản lý.

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy trình từng bước để thay đổi có hiệu quả, AHMA hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các quy trình dài hạn và những thay đổi hành vi sẽ trở thành nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.