Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Giới thiệu

Về Hospital Management Asia

Các chủ nhân bệnh viện, giám đốc điều hành cấp cao, giám đốc và lãnh đạo ngành hội ngộ với nhau trong sự kiện thường niên này để trao đổi những hiểu biết về tư duy quản lý, nghiệp vụ và giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong suốt hai ngày diễn ra hội nghị, người tham dự HMA sẽ được hiểu thêm về việc phát triển các mô hình kinh doanh, đổi mới, cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân và tiết giảm chi phí.

Với lịch sử 18 năm, đây là sự kiện lớn nhất trong khu vực, thu hút nhiều người tham dự từ khắp mọi nơi trên thế giới với nội dung chất lượng và cơ hội kết nối cùng nhau.

Tham dự HMA sẽ giúp quý vị:

  • Cải thiện khả năng quản lý và điều hành bệnh viện
  • Ứng dụng CNTT vào bệnh viện để đạt hiệu quả cao hơn
  • Ưu tiên vấn đề an toàn cho bệnh nhân và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
  • Tiến đến mô hình chăm sóc dựa trên giá trị thay vì số lượng dịch vụ
  • Quảng bá, định vị và tạo thương hiệu cho bệnh viện của quý vị một cách hiệu quả đến các bên liên quan